Bouwwerkzaamheden 't Bastion

woensdag, 09 jan 2019

Mededeling vanuit de aannemer Bouwbedrijven Jongen.

In verband met de verkeersveiligheid en de veiligheid voor passanten en omwonenden, worden er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen aan de Ster.

Vanaf 7 januari 2019 zal de Ster onder werktijden in één richting afgesloten worden. 
Buiten de werktijden om en in het weekend zal de Ster in beide richtingen open zijn. De middenberm door middel van betonblokken blijft echter staan.

Daarnaast kan het voorkomen dat er incidenteel aanvullende verkeersmaatregelen getroffen gaan worden. Dit dient te gebeuren bij werkzaamheden waarbij dusdanige onveilige situaties kunnen ontstaan (zoals het hijsen van grote betonnen vloerdelen e.d.), dat het niet verantwoord is om de weg open te laten. Op dat moment zal “de Ster” volledig afgesloten moeten worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat onze bouwactiviteiten, alsmede de extra verkeersbewegingen enige overlast voor u gaan veroorzaken. Werknemers en toeleveranciers worden geïnstrueerd om er mede voor zorg te dragen dat deze overlast minimaal gaat zijn.

Mocht u toch hinder ondervinden ten gevolgde van de bouwwerkzaamheden of calamiteiten zien tijdens de uren dat wij niet op de bouwplaats aanwezig zijn, kunt u hiervan melding maken via het contactformulier bij www.bewustebouwers.nl of www.bouwbedrijvenjongen.nl.

Bij voorbaat dank.

Terug naar overzicht